Lilliendalsvej

Ældreboligerne administreres af Glostrup Boligselskab, mens                tildelingen af ældrebolig sker ved visitation af Glostrup Kommune.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Visitationsenheden                    Glostrup Rådhus hvor du også kan få råd og vejledning.

Tryk her hvis du vil ledes direkte til kommunens side om ældreboliger.


Opdateret 16-02-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00

Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14.00 – 17.00

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00