Lilliendalsvej

Ældreboligerne administreres af Glostrup Boligselskab, mens                tildelingen af ældrebolig sker ved visitation af Glostrup Kommune.
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Visitationsenheden                    Glostrup Rådhus hvor du også kan få råd og vejledning.

Tryk her hvis du vil ledes direkte til kommunens side om ældreboliger.


Opdateret 16-02-2017


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11