Søg bolig

Rum Areal m2 (min.) Husleje (max) Indskud (max)

I ovenstående felter har du mulighed for at søge på de forskellige typer af boliger, vi har. (Tegninger på lejemål i afd. 9, Stadionkvarteret, er under udarbejdelse).


Vi skal gøre opmærksom på, at de boligtyper der fremkommer, IKKE er ledige boliger. 


Vi har adskillige års ventetid på alle vores lejemål - du kan læse mere om vores ventetider her

Opdateret 13-08-2018


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.30

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30