Cookies
Skip Navigation Links
Om GB
Beboer i GB
Boliger i GB
Info
Beboerdemokratiet
Genvej til -
Helhedsplan
Kontakt
MitGB

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 50

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.


Hvis du vil vide mere om afdeling 50 - tryk her  .

Træf din afdelingsbestyrelse


Afdelingsbestyrelsen i afdeling 50 har ikke faste mødedage.
Spørgsmål til afdelingsbestyrelsen kan rettes til formanden.


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

John Fischer Formand Bryggergårdsvej 1A, 3/11
Freja Skalshøj
Bryggergårdsvej 1B, 2/4
                                           

SuppleanterOpdateret 15-09-2016