Velkommen til Glostrup Boligselskabs Intranet!


Glostrup Boligselskab benytter it-programmet iBinder, som Glostrup Boligselskabs lukkede område forbeholdt for lejere og beboerdemokrater. Du vil derfor blive stillet om til dette program ved at trykke her. Når du har foretaget Log in, får du adgang til en del oplysninger omkring dit lejemål og din afdeling.

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11