Glostrup Boligselskab "Hvad med i morgen?"

Glostrup Boligselskab har et solidt fundament at bygge fremtiden på. Selskabet har en god økonomi, attraktive boligafdelinger, og der arbejdes målrettet på at være forudseende i forhold til fremtidens krav. Så længe resultaterne er gode, er det bestyrelsens holdning, at Glostrup Boligselskab, skal bibeholdes som et lokalt boligselskab med egen administration. Læs om Glostrup Boligselskabs strategi her.

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11