Ældreboliger

I Glostrup Boligselskab har vi et antal ældreboliger, ligesom der i kommunen i øvrigt er en række ældreboligbebyggelser.
Ældreboliger er for personer, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig. Boligerne tilbydes ældre over 70 år, som har en varig lidelse eller handicap.

Ældreboligerne administreres af Glostrup Boligselskab, mens tildelingen af en ældrebolig sker ved visitation af Glostrup Kommune.

Ansøgningsskema til ældreboliger fås ved henvendelse til Visitationsenheden på Glostrup Rådhus.Opdateret 31-05-2017

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)