Ældreboliger

I Glostrup Boligselskab har vi et antal ældreboliger, ligesom der i kommunen i øvrigt er en række ældreboligbebyggelser.
Ældreboliger er for personer, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig. Boligerne tilbydes ældre over 70 år, som har en varig lidelse eller handicap.

Ældreboligerne administreres af Glostrup Boligselskab, mens tildelingen af en ældrebolig sker ved visitation af Glostrup Kommune.

Ansøgningsskema til ældreboliger fås ved henvendelse til Visitationsenheden på Glostrup Rådhus.Opdateret 31-05-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.30

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30