Ældreboliger

I Glostrup Boligselskab har vi et antal ældreboliger, ligesom der i kommunen i øvrigt er en række ældreboligbebyggelser.
Ældreboliger er for personer, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig. Boligerne tilbydes ældre over 70 år, som har en varig lidelse eller handicap.

Ældreboligerne administreres af Glostrup Boligselskab, mens tildelingen af en ældrebolig sker ved visitation af Glostrup Kommune.

Ansøgningsskema til ældreboliger fås ved henvendelse til Visitationsenheden på Glostrup Rådhus.Opdateret 31-05-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale