Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål vedr. vand- og varmeregnskab:

Spørgsmål rettes til Ista på telefon 77 32 33 34 hverdage kl. 9-14 eller mail ista@ista.dk

Hvordan skal jeg forstå mit varme/vandregnskab?

Læs mere her

Hvornår modtager jeg mit varmeregnskab efter fraflytning?

Opgørelsen sendes forår/sommer efter regnskabets afslutning som er pr. 31.12.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg vil have nyt køkken/bad (Råderet)

Kontakt altid hovedkontoret.

Hvad må jeg ændre i mit lejemål?

Kontakt altid hovedkontoret.

Hvad må jeg ændre ved udendøresareal?

Kontakt altid hovedkontoret.

Kontakt Udbetaling Danmark telefon 70 11 12 13.

Hvordan bliver jeg skrevet på ventelisten?

Her på hjemmesiden under "Boligsøgende"

Hvornår skal jeg betale for at være skrevet på ventelisten?

Een gang om året.

Hvordan får jeg tilbudt et lejemål?

Via post eller mail.

Skal jeg skrives på ventelisten hvis jeg allerede bor i Glostrup Boligselskab?

Ja.

Hvad sker der hvis jeg ikke har fået betalt mit årlige gebyr på ventelisten?

Der sendes rykkerskrivelse. Derefter bliver man slettet på ventelisten.

Hvornår modtager jeg min flytteafregning?

Ca.8 uger efter fraflytning.

Kan jeg klage over min flytteafregning?

Ja. En klage skal altid være skriftlig og sendes til hovedkontoret.

Hvornår er fristen for at betale husleje?

Den 1. i måneden.

Hvordan betaler jeg husleje?

Med tilmelding til Betalingsservice eller på vores bankkonto 9444 0007062907.

Rykkergebyr

Kr. 286.

Hvornår modtager jeg huslejestigning?

Varsling udsendes 3 måneder før en evt. lejestigning.

Klageprocedure vedr. husorden

Ønsker du at klage, sendes klagen skriftligt til Beboerservice enten på mail eller brev. Klagen underskrives og du forbliver anonym overfor den person/personer, du klager over. Klager bestræbes behandlet indenfor 8 arbejdsdage. Du vil modtage mail eller brev med information om, at vi har skrevet til vedkommende, der klages over. Klagen sendes til hovedkontoret.

Beboerklagenævnet

I Glostrup finder du Beboerklagenævnets sekretariat på rådhuset. Det koster kr. 167 (2024) at få behandlet en sag. Beløbet betales af den part som indbringer sagen. Sager, som beboerklagenævnets kan tage sig af er: - beboeres brud på husordenen - boligens stand ved indflytning - syn og istandsættelse ved fraflytning - manglende vedligeholdelse og tilbagebetaling af indskud - fremleje og bytte af bolig - husleje, vand, varme og fællesantenne - råderet (den enkeltes ret til at forbedre sin bolig) - lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet Afgørelser, som beboerklagenævnet kan træffe er: - at afgøre om en klager har ret - at give en advarsel til en beboer - at give en beboer en betinget opsigelse - at erklære om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig eller ugyldig. Afgørelserne behøver ikke at være endelige. Beboere eller boligorganisationer, der er uenige i en afgørelse fra beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen til boligretten.


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30