Akutordningen

Vagten kan kontaktes ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid:

mandag - torsdag fra kl. 14.00 til kl. 10.00

fredag kl. 12.00 - mandag kl.10.00 samt helligdage.

Akutordningen gælder for alle afdelinger i Glostrup Boligselskab, og skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige skader på bygninger. 

Ring SSG: 70 26 79 63

HUSK...!!
- kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
  2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
  3. Svigt i el-forsyningen i større omfang.
  4. Svigt i elevatorer.
  5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  6. Forstoppelse af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  7. Ved brand - ring alarm på 112, og derefter til vagten

Opdateret 01-06-2018


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11