Akutordningen

Vagten kan kontaktes  ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid:

mandag - torsdag fra kl. 14.00 til kl. 10.00

fredag kl. 12.00 - mandag kl.10.00 samt helligdage.

Akutordningen er en vagtordning der gælder for alle afdelinger i Glostrup Boligselskab, og skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige skader på bygninger. 

Vagtens telefonnummer er 20 60 99 00.

HUSK...!!
- kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
  2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
  3. Svigt i el-forsyningen i større omfang.
  4. Svigt i elevatorer.
  5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  6. Forstoppelse af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  7. Ved brand - ring til alarmen på 112, og derefter til vagten


Dong Energy

Hvis strømmen går

Se vejledning for hvad du selv skal tjekke før du ringer til Dong Energy. 

Opdateret 20-12-2017

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)