Akutordning

Vagten kan kontaktes ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid.

Akutordningen gælder for alle afdelinger i Glostrup Boligselskab, og skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige skader på bygninger. 

Ring 20 60 99 00


HUSK!
- kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
  2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
  3. Svigt i el-forsyningen i større omfang.
  4. Svigt i elevatorer.
  5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  6. Forstoppelse af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  7. Ved brand - ring alarm på 112, og derefter til vagten 20 60 99 00.

Opdateret 29.09.2022


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 10.00-12.00
Fredag 9.00-11.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00