GB Kabelnet

GB Kabelnet er en antenneforening stiftet i Glostrup Boligselskab. Da signalforsyningen er overgået til YouSee, er GB Kabelnet ophørt som forening, mens de enkelte områder videreføres som selvstændige foreninger. For tiden er der to områdenetværk i Glostrup Boligselskab med følgende dækningsområder:

Glostrup Net dækker
Afdeling 1, Nordre Ringvej /Vestervej
Afdeling 9, Stadionkvarteret

Hvissinge Net dækker
Afdeling 29, Stenager
Afdeling 30, Granskoven
Afdeling 32, Lindeskoven
Afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven
Afdeling 37, Egeskoven


Opdateret 27-01-2014


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30