GB Kabelnet

GB Kabelnet er en antenneforening stiftet i Glostrup Boligselskab. Da signalforsyningen er overgået til YouSee, er GB Kabelnet ophørt som forening, mens de enkelte områder videreføres som selvstændige foreninger. For tiden er der to områdenetværk i Glostrup Boligselskab med følgende dækningsområder:

Glostrup Net dækker
Afdeling 1, Nordre Ringvej /Vestervej
Afdeling 9, Stadionkvarteret

Hvissinge Net dækker
Afdeling 29, Stenager
Afdeling 30, Granskoven
Afdeling 32, Lindeskoven
Afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven
Afdeling 37, Egeskoven


Opdateret 27-01-2014


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale