Afdelingsbestyrelsen i afdeling 20

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

 

Træf din afdelingsbestyrelse

Bestyrelsen holder møde den sidste onsdag i hver måned i Rødkælkehuset på Rødkælkevej 198A.
Der åbent for beboerhenvendelser fra 19.00-19.30.
samt telefonisk henvendelse på tlf. 88 30 77 77.
mail: afd.20@gb-ab.dk
        
Hvis du vil vide mere om aktiviteterne i afdeling 20, kan du besøge afdelingens egen side - tryk her


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Allan Larsen Formand

Malene Missel Næstformand

Dan Brandt Kasserer 

Torben Sørensen Medlem 

Nichlas Foget Medlem
      

Suppleant

1. Jesper Kirchner


2. Tom Brohus


Print siden

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale