Afdelingsbestyrelsen i afdeling 29

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i måneden i mødelokalet på Stenager 193.
Der er åbent for beboerhenvendelser fra kl. 19.00-19.30.
Afdelingsbestyrelsen kan også kontaktes på
tlf. 43 43 69 30 eller E-mail: ab29@gb-ab.dk


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Stenager 200, 1.tv. 31 50 01 26
Peter Madsen Næstformand

Kim Thulin  B-medlem

Sten Pollas

Kasserer

Johanna Frisbæk B-medlem


Suppleanter

Steffen Nielung  

     

                                                                                      Opdateret 14.06.2022
Print siden

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale