Afdelingsbestyrelsen i afdeling 30

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den 1. onsdag i måneden i mødelokalet i Granskoven 171. Bestyrelsen kan træffes kl. 19.-19.30. 


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning


Heidi R. Brandt                    formand
Ninett Højgaard Schmalz      bestyrelsesmedlem
Steen Hansen                      bestyrelsesmedlem
Svend-Erik Reeløv
Pedersen                             suppleant


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00