Afdelingsbestyrelsen i afdeling 33

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første tirsdag i måneden i mødelokalet på Bøgeskoven 201.
Der er åbent for beboerhenvendelser kl. 18.30-19.00.
Afdelingsbestyrelsen kan også kontaktes på e-mail: gb.afd33@gmail.com


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Lene Hilden Formand Bøgeskoven 207. st.th.
Henriette Jensen  Næstf./kasserer

Jannie Schaub B-medlem

Flemming Hein
Andersen
B-medlem


B-medlem

Suppleanter

 

Opdateret 09.02.2022


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale