Afdelingsbestyrelsen i afdeling 37

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den 2. torsdag i måneden i mødelokalet på Egeskoven 148 og har træffetid kl. 17.30-18.00.
Mail sendes til: marianne.simonsen@live.dk
     
  
Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her


Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Marianne Simonsen        Formand        Egeskoven 42

L. Johansen

Jytte Mattisson

Dan Mattisson

Josephine Schibelfeldt

Suppleanter

Puk Bødewadt


 

Opdateret 09.05.2022


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale