Akutordning

Vagten kan kontaktes ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid:

mandag - torsdag fra kl. 14.00 til kl. 10.00

fredag kl. 12.00 - mandag kl.10.00 samt helligdage.

Akutordningen gælder for alle afdelinger i Glostrup Boligselskab, og skal uden for normal arbejdstid sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige skader på bygninger. 

Ring SSG: 70 26 79 63

HUSK!
- kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
  2. Svigt i vandforsyningen i større omfang.
  3. Svigt i el-forsyningen i større omfang.
  4. Svigt i elevatorer.
  5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  6. Forstoppelse af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  7. Ved brand - ring alarm på 112, og derefter til vagten

Opdateret 01-06-2018


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale