Afdelingsbestyrelsen i afdeling 29

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i måneden i mødelokalet på Stenager 193.
Der er åbent for beboerhenvendelser fra kl. 19.00-19.30.
Afdelingsbestyrelsen kan også kontaktes på
tlf. 43 43 69 30 eller E-mail:stenager@hvissingenet.dk


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Peter Madsen Formand Stenager 183 27 147955
Bitten Matthiesen Næstformand Stenager 200, 1.tv.
Käte Gryberg
Stenager 153

Ingrid Hussmann


Stenager 210, st.tv.
Kim Thulin
Stenager 11

Suppleanter

Flemming Froholt  suppleant  Stenager 163
Sam Kobbernagel          suppleant  Stenager 107
Lars R. Jensen     suppleant  Stenager 207, 2.th.


Print siden

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Åbningstider

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00