Afdelingsbestyrelsen i afdeling 29

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i måneden i mødelokalet på Stenager 193.
Der er åbent for beboerhenvendelser fra kl. 19.00-19.30.
Afdelingsbestyrelsen kan også kontaktes på
tlf. 43 43 69 30 eller E-mail:stenager@hvissingenet.dk


Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Peter Madsen Formand Stenager 183 27 147955
Bitten Matthiesen Næstformand

Käte Gryberg


Ingrid Hussmann
Kim ThulinSuppleanter

Flemming Froholt  suppleant

     


Print siden

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00

Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14.00 – 17.00

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00