GB Kabelnet

GB Kabelnet er en antenneforening stiftet i Glostrup Boligselskab. Da signalforsyningen er overgået til YouSee, er GB Kabelnet ophørt som forening, mens de enkelte områder videreføres som selvstændige foreninger. For tiden er der to områdenetværk i Glostrup Boligselskab med følgende dækningsområder:

Glostrup Net dækker
Afdeling 1, Nordre Ringvej /Vestervej
Afdeling 9, Stadionkvarteret

Hvissinge Net dækker
Afdeling 29, Stenager
Afdeling 30, Granskoven
Afdeling 32, Lindeskoven
Afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven
Afdeling 37, Egeskoven


Opdateret 27-01-2014


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11