GB Kabelnet

GB Kabelnet er en antenneforening stiftet i Glostrup Boligselskab. Da signalforsyningen er overgået til YouSee, er GB Kabelnet ophørt som forening, mens de enkelte områder videreføres som selvstændige foreninger. For tiden er der to områdenetværk i Glostrup Boligselskab med følgende dækningsområder:

Glostrup Net dækker
Afdeling 1, Nordre Ringvej /Vestervej
Afdeling 9, Stadionkvarteret

Hvissinge Net dækker
Afdeling 29, Stenager
Afdeling 30, Granskoven
Afdeling 32, Lindeskoven
Afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven
Afdeling 37, Egeskoven


Opdateret 27-01-2014

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)