Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2 B, 2600 Glostrup

Telefon i åbningstiden: 43 96 28 86 

E-mail: gb@gb.dk

Åbningstider: 

Telefonisk og personlig henvendelse:
mandag-torsdag 10.00-14.00
torsdag tillige 15.30-17.30
samt fredag 10.00-13.00

Oversigtskort over afdelingernes og kontorernes placering kan ses her  


Ledelse


Sekretariat
Claus Krag Direktør
Johnny Petersen Vicedirektør
Annette Strate  Sekretær 
IT Kaspar Nielsen  IT 
Regnskab/controlling Anja Herringsø  Leder 

Lise Grathwohl  Afdelingsleder 

Trine Husum Olsen Overassistent 

Christina Kvist Økonomiassistent

Louise Hemmingsen Økonomiassistent

Simon M. Petersen Økonomimedarbejder
 Beboerservice
Malene Nielsen Økonomimedarbejder
Kimmie Bardrum  Kontorelev 


Helle Kyndbøl Olsen  Leder 
Jeanne Buch Christensen Overassistent 

Mette Storminger Kontorassistent
Julie Sommersøe Kontorassistent
Nina S. Sørensen Kontorassistent
Bente Poulsen Servicemedarbejder
Lene Bødiker Kontorvikar
Heidi Beli Kontorvikar 
                                      


Opdateret 19-10-2018

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)