Hovedkontor

Bryggergårdsvej 2 B, 2600 Glostrup

Telefon i åbningstiden: 43 96 28 86 

E-mail: gb@gb.dk

Åbningstid: 

Telefonisk og personlig henvendelse:

mandag-torsdag 10.00-14.00, torsdag tillige 15.30-17.30 

samt fredag 10.00-13.00.

Oversigtskort over afdelingernes placering kan ses her  

Ledelse
Claus Krag Direktør
Johnny Petersen Vicedirektør
Annette Strate Sekretær
IT
Kasper D. Nielsen IT

Regnskab - controlling
Anja Herringsø Leder
Christina Kvist Økonomimedarbejder
Trine H.Olsen Økonomimedarbejder

Simon M. Petersen Økomonimedarbejder

Louise Hemmingsen Økonomiassistent

Malene Nielsen Økonomimedarbejder
Beboerservice Helle K. Olsen Leder

Jeanne B. Christensen Overassistent

Julie Sommersøe Kontorassistent

Mette Storminger         Kontorassistent

Nina S. Sørensen  Kontorassistent
Bente Poulsen            Servicemedarbejder
Lene Bødiker       Kontorvikar
Heidi Belli Kontorvikar


Drift Jacob S. Olsen Leder af drift
Dan L. Hansen Driftsleder
Christina Kiil Driftssekretær
Jimmi Eibye Projektkoordinator
Michael Jepsø Drift
Kim Frydendahl Drift
Dennis Roes Drift
Glen Gregor Drift
Henrik K. Hansen Drift
Leif Bendtsen Drift
                                                  
Print siden

Opdateret 03-01-2019


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11