Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  kundeservice@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 15 64
  drift.glostrup@gb.dk

Mandag-fredag 09.00-09.30
(kun telefonisk henv.)
Mandag-fredag 09.30-11.30
Torsdag tillige 16.00-17.30

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 43 22
  drift.hvissinge@gb.dk

Mandag-fredag 09.00-09.30
(kun telefonisk henv.)
Mandag-fredag 09.30-11.30
Torsdag tillige 16.00-17.30