Ændrede åbningstider torsdag den 2. februar:

Grundet medarbejderkursus er der følgende ændringer i vores åbningstider: 

Telefontid: Lukket

Aktivitetshuset Paraplyen - lukket for personlig henvendelse.

Beboerservice, Bryggergårdsvej - personlig henvendelse kl. 15.30-17.00

Glostrup den 25. januar 2023

_______________________________________________


Beboerservice, Bryggergårdsvej og driftskontor, Stubben 5  

Vi har i dag problemer med telefonsystemet. Vi håber at løse problemet snarest muligt.

Glostrup den 25. januar 2023

_______________________________________________

Beboerservice, Bryggergårdsvej og driftskontor, Stubben 5  

Onsdag den 21. december holder vi lukket for personlig henvendelse.

Glostrup den 14. december 2022

______________________________________________________

Merrente på råderetssager     

Lejere der er flyttet internt eller som er fraflyttet Glostrup Boligselskab - og som har haft en kollektiv råderetssag på køkken eller badeværelse, er fejlagtigt blevet opkrævet en merrente på råderetslån. Denne information er annonceret i DITBeboerblad. De lejere der er flyttet internt eller som er flyttet ud af boligselskabet, skal henvende sig til Glostrup Boligselskab for at få tilbagebetalt merrenten. De beboere, der stadig bor i et lejemål, hvor der er/har været en råderetssag og som ikke har kontaktet Glostrup Boligselskab vil få tilbagebetalt merrenten via huslejen. Fristen for tilbagebetaling er den 31. december 2022. 

Glostrup den 6. december 2022

______________________________________________________

Beboerservice, Bryggergårdsvej     

På grund af medarbejdermøde onsdag den 26. oktober lukker Beboerservice ekstraordinært kl. 13.30.

Glostrup den 26. oktober 2022

______________________________________________________


Glostrup Boligselskab har fået ny direktør    

På et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 11. august 2022 blev Johnny Petersen udnævnt til direktør for Glostrup Boligselskab. 

Bestyrelsen var enig om, at Johnny Petersen er den rette person til at videreføre og udvikle Glostrup Boligselskab i samarbejde med organisationsbestyrelsen, beboerdemokrater og medarbejdere.

Johnny Petersen startede i selskabet i 2012 og har varetaget funktioner som vicedirektør, forvaltningschef og driftsleder. Han har gennem mere end 30 år opnået en solid ledererfaring og en bred indsigt i den almene sektor, har besiddet stillinger som bl.a. teknisk chef i Irma, servicechef i Lalandia og som Facility Manager hos Carl F.

Det var derfor et naturligt valg at pege på Johnny Petersen som ny direktør. Johnny Petersen overtager stillingen efter Claus Krag, som har valgt nye udfordringer.

Formandsskabet

v/ formand Allan Larsen og næstformand Kurt Arve Jensen

Glostrup den 23. august 2022

______________________________________________________


Glostrup den 23. august 2022

________________________________________________________________

Orientering til beboerne vedr. selskabslokalet på Diget    

På grund af afdelingsmøde er det desværre ikke muligt at fremvise selskabslokalet, Diget 78, tirsdag den 6. september.

Glostrup den 22. august 2022

________________________________________________________________

Orientering til beboerne vedr. adgang til Ista    

Ista har været ramt af et omfattende hackerangreb, der gør, at de har været nødt til at lukke ned for blandt andet adgangen til deres Eco-trend app til beboere.

Derfor er det ikke muligt at tilgå appen, Istaonline eller sende mails til Ista.

Hvis beboere har en presserende sag, kan Ista kontaktes på beboerlinjen 77 32 33 34. Man må dog i denne periode forvente en længere svartid. 

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt oplyse om, hvornår Istas systemer er oppe at køre igen. Vi anbefaler og opfordrer til, at  benytte Istas hjemmeside på www.ista.dk.

Yderligere oplysninger om hackerangrebet opdateres på Istas hjemmeside.

Glostrup den 12. august 2022


Facebook er nede!     

Selskabets Facebook side er nede. 

Vi arbejder på problemet og håber den snart er aktiv igen. 


Glostrup den 23. juni 2022

_________________________________________________

Glostrup Boligselskab søger driftsleder    

Læs stillingsopslag her    


Glostrup den 10. juni 2022

______________________________________________

Glostrup Boligselskab har lukket 17. juni 2022  

Glostrup Boligselskab holder lukket fredag den 17. juni 2022 pga. medarbejderarrangement.

Telefoner og e-mails besvares derfor ikke.

Meld fejl på GB-online: oneline.gb.dk        


Glostrup den 8. juni 2022

______________________________________


Orientering om ny renovationsordning

I Glostrup Boligselskab skal vi pr. 1. maj 2022 sortere affaldet i 10 forskellige affaldstyper.

Du kan læse om affaldsordningen på Glostrup Forsynings hjemmeside: glostrupforsyning.dk/viskalsorteremere eller læs mere i affaldsguiden  her


Glostrup den 20. april 2022

_____________________________________


Glostrup Boligselskab har fået ny formand

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. januar 2022 blev Allan Larsen valgt som formand for Glostrup Boligselskabs organisationsbestyrelse.  Allan Larsen efterfølger en række kendte personligheder fra Glostrup. Blandt andet kan nævnes boligselskabets første formand sognerådsformand Valdemar Hansen, borgmester Martin Nielsen, borgmester Gunner Larsen og Søren Heick, sidstnævnte var formand i 14 år.  Allan Larsen afløser Bitten Matthiesen, som ikke har ønsket at fortsætte hvervet.

Allan Larsen, der er opvokset i Glostrup, er mangeårigt medlem og nuværende formand i afdelingsbestyrelsen på Rødkælkevej og blev valgt ind i organisationsbestyrelsen i 2013. Derudover er han politisk aktiv, og har flere tillidshverv, bl.a. i boligselskabet Lejerbo. 

 

Allan Larsen blev valgt efter indstilling fra bestyrelsen. Der var enighed om, at Allan Larsen indeholder de kvaliteter, der skaber en god formand. 

Idisse år står den almene sektor overfor store udfordringer i disse år.Renoveringer, moderniseringer, effektivisering, grøn energi og bæredygtighed vil være blandt temaerne de næste mange år. Der er mange opgaver, det kræver indsigtog dybt engagement for den almene sektor og selvfølgelig en helt særlig interessefor forstadslivet i Glostrup og det har Allan Larsen.

Den nye formand ønsker at fortsættelinjen i Glostrup Boligselskab, som er bl.a. er kendetegnet ved et godt ogtillidsfuldt samarbejde mellem beboerdemokraterne, medarbejderne ogadministration. Glostrup Boligselskab skal fortsat udvikle sig og følge medtidens krav til et moderne boligselskab med beboerne i centrum. Visionen leverom at bygge flere almene boliger!

Herefter er bestyrelsens sammensætning som følger:

Allan Larsen formand, afd. 20, Rødkælkevej

Kurt Arve Jensen, næstformand, afd.31, Gadager

Susanne W. Petersen, afd.9, Stadionkvarteret

Jesper Weidick, afd.9, Stadionkvarteret

Michael Justesen, afd.9, Stadionkvarteret

Lars Pastoft, afd.8, Hovedvejen

Peter Madsen, afd. 29,Stenager

Annette N. Thomsen, kommunalt udpeget

Gert Jensen, kommunalt udpeget

Simon M. Christiansen, medarbejderrepræsentant

Søren Jensen, medarbejderrepræsentant


Glostrup den 25. januar 2022

________________________________________

Kollektiv råderet

Der er i den seneste tid omdelt breve til lejere i selskabet, der i deres nuværende lejemål har været omfattet af den kollektive råderet.

 

Hvad er årsagen:

I forbindelse med gennemgang af selskabets kollektive råderetssager, blev det i 2017 konstateret, at håndteringen af forrentningen af sagerne ikke fulgte gældende lovgivning. Det betyder, at der i en årrække fejlagtigt er blevet opkrævet en merrente hos de beboere som har haft et råderetslån.

 

Sagsbehandling:

Administrationen har igennem de seneste år arbejdet med at skabe et overblik over omfanget af sager, samt opsat løsningsmodeller, som nu er godkendt af selskabets organisationsbestyrelse.

 

Beslutning:

De for meget betalte renter betales retur til beboerne i hele lånets løbetid, dog maksimalt fra 1. marts 2004, hvor vi har de første oplysninger i vores administrationssystem.

Hvordan håndteres det så:

Beboere med nuværende råderetssager:

Har modtaget et brev, hvori det fremgår hvor meget de har til gode

 

Beboere med tidligere råderetssager i det lejemål de bor i på nuværende tidspunkt:

Har modtaget et brev, hvori det fremgår hvor meget de har til gode

 

Beboere som har haft en råderetssag i et tidligere lejemål i Glostrup Boligselskab:

Vil ikke modtage et brev, men skal blot rette henvendelse på følgende mailadresse: raaderet-fraflytter@gb.dk, og her skal der oplyses følgende:

v Fulde navn

v Tidligere lejer nr.

v Tidligere adresse (den som råderetssagen drejer sig om)

v Oplysning om registrerings- og kontonummer

v Telefonnr.

 

Fraflyttere, der er flyttet ud af selskabet: Vil ikke modtage et brev, men skal ligeledes rette henvendelse på følgende mailadresse: raaderet-fraflytter@gb.dk, og her skal der oplyses følgende

v Fulde navn

v Tidligere lejer nr.

v Tidligere adresse (den som råderetssagen drejer sig om)

v Oplysning om registrerings- og kontonummer

v Legitimation, f.eks. billede af sundhedskort, vedhæftes mailen – cpr.nr. skal overstreges/dækkes over.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Beboerservice. 


Glostrup den 28. september 2021

________________________________________


Information om åbningstider

Kære beboere

Vi har fortsat lukket for personlig betjening i Beboerservice.

Fra 1. august er det nu muligt at bestille en tid til personlig betjening!  

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Glostrup den 7. juli  2021 

______________________________________

Information grundet Corona

Kære beboere

Vi forlænger vores ændrede åbningstider frem til den 1. august 2021 

og har dermed fortsat lukket for personlig betjening i Beboerservice

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Glostrup den 12. maj 2021 

______________________________________

Åbning af fælleshus, afd. 30 Granskoven  selskabslokale.

Lokalet kan lejes fra 21. maj 2021.

Glostrup den 4. april 2021

_______________________________________

Midlertidig lukning af aktivitetshus, fælleshuse og selskabslokale.

Grundet restriktioner om forsamlings forbud er aktivitetshuset Paraplyen, selskabslokalerne Diget 78 samt fælleshusene i Stenager og Granskoven fortsat lukket, foreløbigt frem til og med 21. maj 2021.

Glostrup den 20. april 2021

_______________________________________

Tidsbegrænset lejemål i almen bolig 

I Hvissinge-området er der helt ekstraordinært mulighed for at leje en almen bolig i en tidsbegrænset periode, f.eks. 3 måneder til 1/2 år. 

Rækkehusene og lejlighederne er forskellig i størrelse og huslejeniveau. Ring og hør nærmere om mulighederne for lejeaftale og regler for tidsbegrænset leje. Henvendelse kun pr. telefon 43 962886.

Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 14-17 og fredag kl. 10-13

Glostrup den 11. marts 2021

_______________________________________

Midlertidig lukning af aktivitetshus, fælleshuse og selskabslokale.

Grundet restriktioner om forsamlings forbud er aktivitetshuset Paraplyen, selskabslokalerne Diget 78 samt fælleshusene i Stenager og Granskoven fortsat lukket, foreløbigt frem til og med marts 2021.

Glostrup den 18. februar 2021

_______________________________________

Information grundet Corona

Kære beboere

Vi forlænger vores ændrede åbningstider til den 28. februar 2021:

 - Lukket for personlig betjening i Beboerservice

 - Fortsat service i boligerne, men kun til akutte og nødvendige opgaver.

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Glostrup den 4. februar 2021 

_______________________________________


Information grundet Corona

Kære beboere

Vi forlænger vores ændrede åbningstider til den 7. februar 2021:

 - Lukket for personlig betjening i Beboerservice

 - Fortsat service i boligerne, men kun til akutte og nødvendige opgaver.

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Glostrup den 15. januar 2021 

_______________________________________

Beboerservice

Fra mandag den 11. januar til 29. januar kan der ved telefonisk henvendelse forekomme byggestøj fra håndværkere samt længere ventetid. 

Vi beklager evt. byggetøj og ventetid.

Glostrup den 4. januar 2021

_________c_______________________________________________

Information grundet Corona

Kære beboere

Vi forlænger vores ændrede åbningstider til den 16. januar 2021:

 - Lukket for personlig betjening i Beboerservice

 - Fortsat service i boligerne, men kun til akutte og nødvendige opgaver.

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Glostrup den 4. januar 2021 

_______________________________________________________

Midlertidig lukning af aktivitetshus, fælleshuse og selskabslokale.

Grundet restriktioner om forsamlings forbud er aktivitetshuset Paraplyen, selskabslokalerne Diget 78 samt fælleshusene i Stenager og Granskoven fortsat lukket, foreløbigt frem til og med februar 2021.

Glostrup den 4. januar 2021

________________________________________________________

Information grundet Corona

Kære beboere

Den 7. december skærpede myndighederne desværre igen reglerne i hovedstadsområdet, dvs. også her i Glostrup.

Konsekvensen heraf er, at vi også i Glostrup Boligselskab må ændre vores måde at arbejde på.

Derfor vil der indtil den 10. januar 2021 være:

 - Lukket for personlig betjening i Beboerservice

 - Fortsat service i boligerne, men kun til akutte og nødvendige opgaver.

Meld fejl eller kontakt Beboerservice

Kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser)

Telefonisk henvendelse til Beboerservice

Mandag - onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 14-17

Fredag kl. 10-13 

Glostrup den 9. december 2020 

________________________________________________________

Beboerservice lukket fredag den 4. december

Beboerservice er ekstraordinært lukket fredag den 4. december. Vi har desværre ikke mulighed for at svare på henvendelser pga. af IT-arbejde. 

Glostrup den 1. december 2020 

________________________________________________________


Midlertidig lukning af aktivitetshus, fælleshuse og selskabslokale.

Grundet restriktioner om forsamlings forbud er aktivitetshuset Paraplyen, selskabslokalerne Diget 78 samt fælleshusene i Stenager og Granskoven fortsat lukket, foreløbigt frem til 1. februar 2021.

Glostrup den 2. december 2020

________________________________________________________

Nedbrud hos YouSee!

HvissingeNet er ramt af driftsforstyrrelse. 

Forventes at fungere igen ca. kl.17.

Glostrup den 10. november 2020

____________________________________________________________

Midlertidig lukning af aktivitetshus, fælleshuse og selskabslokale.

Grundet ændrede restriktioner om forsamlingsforbud lukkes aktivitetshuset Paraplyen, selskabslokalerne Diget 78 samt fælleshusene i Stenager og Granskoven midlertidigt - foreløbig frem til 1. december. 

Glostrup den 26. oktober 2020

________________________________________________________

Personlig betjening i Beboerservice:

Vi har åben for meget begrænset personlig betjening og kun efter forudgående aftale.

Der skal aftales tid via mail på gb@gb.dk eller på telefon 43 96 28 86.

Ved personlig betjening er Glostrup Boligselskab naturligvis opmærksom på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Beboerservice sidder forsat klar ved telefonerne, hvor der kan hentes hjælp og vejledning:

Manddag - onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 14-17, fredag kl. 10-13.

Beboerservice kan også som hidtil kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser).


Glostrup, den 4. juni 2020

______________________________________________________________________________________________________

Henvendelser til Beboerservice:

Beboerservice har åbent som normalt for telefoniske henvendelser. De fleste af vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og derfor kan der være spørgsmål/opgaver, som har lidt længere ekspeditionstid. Der er fortsat ikke åbent for personlig betjening.

Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 14-17 og fredag kl. 10-13.

Beboerservice kan som hidtil kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser).

Glostrup, den 31. marts 2020

______________________________________________________________________________________________________

Corona - vi skal alle forebygge smitte

Læs information på dansk, engelsk og arabisk her

Glostrup, den 24. marts 2020 

 ______________________________________________________________________________________________________

Information vedr. Corona virus

Kære beboere

Hermed en status på hvordan vi håndterer udfordringerne som følge af Corona virus i Glostrup Boligselskab.
Glostrup Boligselskab er som sådan ikke 100% omfattet af de seneste udmeldinger om nyeste begrænsninger mht. til lukning af cafeer, sportsfaciliteter osv., men det ændrer ikke på, at vi som boligselskab skal leve op til vores ansvar for begrænsning af smittespredning. Derfor er følgende gældende:

Henvendelser til Beboerservice i Glostrup Boligselskab:
- Beboerservice er åbent dagligt for telefoniske henvendelser i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00. De fleste af vores medarbejdere arbejder hjemmefra, og derfor kan der være spørgsmål/opgaver, som har lidt længere ekspeditionstid.
- Beboerservice kan som hidtil kontaktes 24/7 på mail: gb@gb.dk eller GB-online: online.gb.dk (skrives i en browser).
- Da der ikke er åbent for personlig betjening og åbningstiderne jf. ovenfor er reduceret, kan der opstå ventetid. Erfaringerne fra denne uge viser dog, at I viser hensyn og i overvejende grad kontakter os med henvendelser, som er akutte eller nødvendige. Mange tak for det!

Fysisk beboerkontakt:
- Der udbedres og udføres fortsat opgaver i boligerne, som betegnes som akutte og nødvendige. Det betyder i mange tilfælde, at vores medarbejdere kommer tæt på jer. Her har vi indført skærpede krav til hygiejne (spritte af) og fysisk afstand, for at beskytte både medarbejdere og jer som beboere.

Bemanding:
- Vi har droslet ned på bemandingen i selskabet, for at begrænse spredning af Corona virus.
- I administrationen er vores administrative medarbejdere reduceret i antal og arbejder som udgangspunkt hjemmefra.
- Driften er ligeledes reduceret til et minimumsberedskab, til at varetage de akutte og nødvendige opgaver, som fortsat skal løses.

Fremrykning af betalinger:
- For at hjælpe vores små og mellemstore samarbejdspartnere, fremrykker vi betalinger af regninger. Vi håber, at vi på den måde kan være med til at hjælpe vores samarbejdspartnere igennem de økonomiske udfordringer, som Corona krisen medfører.

Jeg er helt sikker på, at vi i fællesskab får vores boligselskab igennem denne krisesituation og at vi alle blot ser frem til mere normaliserede tilstande her og i hele verden.
Pas godt på hinanden derude.

Med venlig hilsen

Bitten Matthiesen               Claus Krag
Formand                            Direktør

Glostrup, den 20. marts 2020

____________________________________________________________________________________________________

Corona virus

Kære beboere og beboerdemokrater

Glostrup Boligselskab efterlever naturligvis opfordringerne fra regeringen, om at bistå til at begrænse spredningen af corona virus. 

Det betyder:

- Beboerservice lukker for personlige henvendelser.

- Ændret åbningstid i Beboerservice for telefoniske henvendelser: Mandag-fredag kl. 10-12. Der løses/besvares primært akutte fejlmeldinger/henvendelser.

- Ved beboerkontakt: Vi har indført særlige forholdsregler, for at beskytte både beboer og medarbejder.

- Alle møder annulleres og/ellers udsættes indtil videre. Det gælder både møder med jer beboerdemokrater og eksterne samarbejdspartnere. 

- Beboerservice er ekstraordinært lukket fredag den 13. marts for telefoniske henvendelser.

Ovenstående tiltag vil betyde væsentlig længere ekspeditionstid og derfor vil jeg appelere til tålmodighed, hvad angår ikke akutte sager/henvendelser, da vi er nødt til at foretage en skarp prioritering.

Husk Glostrup Boligselskab kan med fordel kontaktes pr. mail på gb@gb.dk eller via GB-Online på online.gb.dk.

I er meget velkomne til at orientere jeres beboere på Facebook eller andre sociale medier om ovenstående.

Jeg håber på jeres forståelse af ovenstående tiltag, og at vi snart får normaliserede forhold igen.


Med venlig hilsen

Claus Krag

direktør

Glostrup, den 13. marts 2020

_______________________________________________________________________________________________________

Vand- og varmeregnskaber

Vi er kommet til den tid på året hvor vi udsender vand- og varmeregnskaber. 

Opgørelsen har ændret udseende da regnskaberne er udarbejdet af Ista.  

Har du spørgsmål til din opgørelse skal henvendelse rettes til Ista på telefon 77 32 33 34 på hverdage ml. 9-14, eller på mail ista@ista.dk.

___________________________________________________________________________________________________

 Nye åbnings- og telefontider pr. 1. februar 2020: 

Mandag - onsdag 
Telefonisk henvendelse kl. 10 - 14
Personlig henvendelse kl. 11 - 14
Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14 -17 
Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10 - 13
Personlig henvendelse kl. 11 - 13

___________________________________________________________________________________________________

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 20. november 2019

Læs indkaldelsen her

___________________________________________________________________________________________________

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9. november 2019

Læs indkaldelsen her
___________________________________________________________________________________________________

50 år mere til Stadionkvarteret

Fredag den 23. august 2019 fejrer beboerne og involverede aktører, at en af Danmarks største renoverings sager - en omfattende renovering og fremtidssikring af 1.125 almene boliger, nu er afsluttet i Stadionkvarteret.     
Læs mere her
___________________________________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde 11. juni 2019

Læs indkaldelsen her
_________________________________________________________________________________________________

Årets konfirmationsgave
- "En bolig i tide"! 
Køb et gavekort. Læs mere her

________________________________________________________________________________________________

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. januar 2019
Læs indkaldelsen her
_________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev december 2018
Læs nyhedsbrevet her
_________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev oktober 2018 

Læs nyhedsbrevet her
_________________________________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde 25. juni 2018
Læs referatet her 

_________________________________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde 25. juni 2018

Læs indkaldelse her
_________________________________________________________________________________________________

HvissingeNet

Information fra YouSee - under bjælken "Beboere" - HvissingeNet - Kundeservice/Kanaloversigt
_________________________________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde 2018
På organisationsbestyrelsens møde den 5. april 2018, blev det besluttet at udsætte repræsentantskabsmødet til afholdelse mandag den 25. juni 2018 kl. 17.30 på Glostrup Park Hotel. 
Formel indkaldelse til mødet fremsendes senere.

_________________________________________________________________________________________________

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. februar 2018 
Kurt Arve Jensen har på organisationsbestyrelsens møde den 30. januar trukket sig som formand for selskabet. Der skal derfor vælges en ny formand.
Læs mere her
 _________________________________________________________________________________________________
 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 26. oktober 2017
Torsdag den 26. oktober 2017 blev der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde valgt nyt revisionsfirma. Vores nye samarbejdspartner er BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.  
_________________________________________________________________________________________________

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
torsdag den 26. oktober 2017 kl. 17. Læs indkaldelse

_________________________________________________________________________________________________

Information til alle beboere.
Organisationsbestyrelsen har vedtaget en 2020-plan. Informationbreve er omdelt til alle beboere. Læs brevet her
_________________________________________________________________________________________________

Ny direktør i Glostrup Boligselskab
Claus Krag er pr. 1. maj 2017 ansat som ny direktør i Glostrup Boligselskab. Claus Krag kommer fra en stilling som markedschef i Domea.    

_________________________________________________________________________________________________

Print sidenGlostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30