Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Afd. 29  På valg 2021
Martin Gjøl Næstformand Afd. 32 På valg 2020
Susanne Petersen
Afd. 9 På valg 2021
Mette Frydenlund
Afd. 9  På valg 2021
Stine Andersen
Afd. 30 På valg 2020
Søren Heick
Afd. 32 På valg 2020
Allan Larsen
Afd. 20  På valg 2020
Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Simon M. Christiansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2023
Søren Jensen  Medarbejderrepræsentant På valg 2023

Opdateret 12.01.2021


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00

Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14.00 – 17.00

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00