Nyheder
  Køb et gavekort!

En bolig i tide! Køb gavekort der giver plads på selskabets venteliste.
Læs mere her
 
Information ang. 2020-plan omdelt til alle beboere den 17. nov. 2017
OBS! Korrekt telefonnr. til hovedkontoret er: 43 96 28 86. (fredag åbent 10-13).

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2017
Torsdag den 26. oktober 2017 blev der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde valgt nyt revisionsfirma. Vores nye samarbejdspartner er BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.  

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
torsdag den 26. oktober 2017 kl. 17. Læs indkaldelse

Information til alle beboere.
Organisationsbestyrelsen har vedtaget en 2020-plan. Informationbreve er omdelt til alle beboere. Læs brevet her

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Der er afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. august 2017 for at vælge en næstformand for selskabet, idet næstformand Kurt Arve Jensen blev valgt som formand på det ordinære møde i juni.
Bitten Matthiesen, afd. 29, bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen, blev valgt som ny næstformand.
Såfremt et medlem fra organisationsbestyrelsens midte vælges til næstformand, vælges et medlem til organisationsbestyrelsen for perioden 2017-2018.
Bo Frederiksen, afd. 33 blev valgt.
Stine Andersen, afd. 30 blev valgt som suppleant.Ny medarbejder
Velkommen til Anja Herringsø, der er ansat pr. 7. august 2017 som leder af regnskab og controlling.Ekstraordinært repræsentskabsmøde 2017 
Afholdes tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.30 på Glostrup Park Hotel.
    
Repræsentskabsmøde 2017 
Kurt Arve Jensen, afd. 31 Gadager, er på årets repræsentantskabsmøde den    
16.-17. juni 2017, blevet valgt til formand for organisationsbestyrelsen.

Ny direktør i Glostrup Boligselskab

Claus Krag er pr. 1. maj ansat som ny direktør i Glostrup Boligselskab. Claus Krag kommer fra en stilling som markedschef i Domea.    


Print siden

Opdateret 20-12-2017

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)