Glostrup Boligselskabs ydelseskatalog og mm 


Ydelseskatalog - læs mere her

Ydelsesbeskrivelse 2019-2020 - læs mere
her

Ydelsesbeskrivelse 2021 - læs mere her

Priser på råderetssager - læs mere 
her

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00

Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14.00 – 17.00

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00