Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Afd. 29 
Martin Gjøl Næstformand Afd. 32
Susanne Petersen
Afd. 9
Mette Frydenlund
Afd. 9 
Stine Andersen
Afd. 30
Søren Heick
Afd. 32
Rikke B.Hofvander
Afd. 33
Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget
Sophie Brohus
Kommunalt udpeget
Christina Kvist
Medarbejderrepræsentant
Ken J. Axelsen
Medarbejderrepræsentant

Opdateret 14-09-2018

 
 
 

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

 

Driftskontor Glostrup

Stubben 5
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)

Driftskontor Hvissinge

Bøgeskoven 199
2600 Glostrup

Tirsdag og torsdag 10.00-12.00
(kun personlig henvendelse)