Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Afd. 29  På valg 2019
Martin Gjøl Næstformand Afd. 32 På valg 2020
Susanne Petersen
Afd. 9 På valg 2019
Mette Frydenlund
Afd. 9  På valg 2019
Stine Andersen
Afd. 30 På valg 2020
Søren Heick
Afd. 32 På valg 2020
Rikke Hofvander
Afd. 33  På valg 2020
Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget På valg 2021
Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget På valg 2021
Christina Kvist
Medarbejderrepræsentant På valg 2020
Knud Kristiansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2020

Opdateret 23-01-2019


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11