Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Afd. 29 
Martin Gjøl Næstformand Afd. 32
Susanne Petersen
Afd. 9
Mette Frydenlund
Afd. 9 
Stine Andersen
Afd. 30
Søren Heick
Afd. 32
Rikke B.Hofvander
Afd. 33
Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget
Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget
Christina Kvist
Medarbejderrepræsentant
Knud Kristiansen
Medarbejderrepræsentant

Opdateret 23-01-2019


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11