Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Bitten Matthiesen Formand Afd. 29  På valg 2021
Martin Gjøl Næstformand Afd. 32 På valg 2020
Susanne Petersen
Afd. 9 På valg 2021
Mette Frydenlund
Afd. 9  På valg 2021
Stine Andersen
Afd. 30 På valg 2020
Søren Heick
Afd. 32 På valg 2020
Allan Larsen
Afd. 20  På valg 2020
Eva Nørgaard Wojtala
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Hanne Nielsen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Knud Kristiansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2020
Christina Kvist Medarbejderrepræsentant På valg 2020

Opdateret 12-06-2019


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Åbningstider

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00