Afdelingsbestyrelsen i afdeling 6

Afdelingsbestyrelsen er valgt til at varetage fællesskabets interesser, og skal derfor medvirke til, at boligafdelingen er et godt sted at bo.
Der skal sikres et boligmiljø; med tryghed og gode sociale relationer inden for tidssvarende fysiske rammer.

Træf din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 har ikke faste mødedage.
Spørgsmål til afdelingsbestyrelsen kan rettes til formanden
eller på E-mail: afd6@gb.dk
Du finder afdelingsbestyrelsens mødeindkaldelser og referater ved et tryk her

Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Randi Borup Bartels Formand Gyvelvej 12, 1.th. 28 901754
Johnny Rasmussen
Brøndbyvestervej 26, 1.th.
Poul-Erik Kristensen
Brøndbyvestervej 27, 1.th.

Suppleanter

 Horst Diter
Gyvelvej 4, st.th. 


Opdateret 11-09-2018


Print siden

Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11