Forvaltningsrevision 2012

Siden 1998 har Glostrup Boligselskab arbejdet systematisk og målrettet med kvalitets- og målsætningsarbejde.

Det er vores erfaring, at mål skaber fokus, og fokus skaber resultater. Årsrapportering om selskabets arbejde med forvaltningsrevision igennem en særskilt årsberetning har vist sig, som et godt værktøj til, at følge op på selskabets kvalitets- og målsætningsarbejde.

Årsrapporten for 2012 er nu godkendt af organisationesbestyrelsen, hvis du er interesseret kan du læse den her.


Opdateret 16-02-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00

Torsdag
Telefonisk og personlig henvendelse kl. 14.00 – 17.00

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00