Helhedsplan

Stadionkvarteret under forandring

Vi har været i forhandling med landsbyggefonden for at afklare nogle af forudsætningerne for at opnå bedst mulig støtte til helhedsplanen. Vi har nu fundet en løsning med landbyggefonden, hvor renoveringsomkostningerne stiger fra ca. 0,9 mia. kr. til knap 1,2 mia. kr. Aftalen indebærer fortsat, at den gennemsnitlige huslejestigning for Stadionkvarteret bliver på 110 kr. pr. m2 pr. år.

Projektet er væsentligt ændret siden beboermødet i maj 2012. Derfor udsendes revideret materiale til alle beboere. Beboerne får en oversigt over projektets omfang samt tegninger af forslag til nye lejlighedstyper for den etape man bor i. Helhedsplanens indhold og konsekvenser bliver gennemgået og drøftet detaljeret på områdemøder i etaperne.

Derudover udsendes information om genhusning (omdeles ikke på Sportsvej 60-62 og Diget 80). Til beboerne i etape 1 udsendes mødedatoer for beboermøder i efteråret 2013.


Opdateret 22-02-2017


Hovedkontoret

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00

Bygge- og driftskontor

Stubben 5

Personlig henvendelse man-torsdag kl. 9-11