Glostrup Boligselskabs ydelseskatalog og beskrivelse 


Ydelseskatalog - læs mere her

Ydelsesbeskrivelse - læs mere
her

Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Åbningstider

Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag 10.00-13.00