_______________________________________________

Kollektiv råderet

Der er i den seneste tid omdelt breve til lejere i selskabet, der i deres nuværende lejemål har været omfattet af den kollektive råderet.

 

Hvad er årsagen:

I forbindelse med gennemgang af selskabets kollektive råderetssager, blev det i 2017 konstateret, at håndteringen af forrentningen af sagerne ikke fulgte gældende lovgivning. Det betyder, at der i en årrække fejlagtigt er blevet opkrævet en merrente hos de beboere som har haft et råderetslån.

 

Sagsbehandling:

Administrationen har igennem de seneste år arbejdet med at skabe et overblik over omfanget af sager, samt opsat løsningsmodeller, som nu er godkendt af selskabets organisationsbestyrelse.

 

Beslutning:

De for meget betalte renter betales retur til beboerne i hele lånets løbetid, dog maksimalt fra 1. marts 2004, hvor vi har de første oplysninger i vores administrationssystem.

Hvordan håndteres det så:

Beboere med nuværende råderetssager:

Har modtaget et brev, hvori det fremgår hvor meget de har til gode

 

Beboere med tidligere råderetssager i det lejemål de bor i på nuværende tidspunkt:

Har modtaget et brev, hvori det fremgår hvor meget de har til gode

 

Beboere som har haft en råderetssag i et tidligere lejemål i Glostrup Boligselskab:

Vil ikke modtage et brev, men skal blot rette henvendelse på følgende mailadresse: raaderet-fraflytter@gb.dk, og her skal der oplyses følgende:

v Fulde navn

v Tidligere lejer nr.

v Tidligere adresse (den som råderetssagen drejer sig om)

v Oplysning om registrerings- og kontonummer

v Telefonnr.

 

Fraflyttere, der er flyttet ud af selskabet: Vil ikke modtage et brev, men skal ligeledes rette henvendelse på følgende mailadresse: raaderet-fraflytter@gb.dk, og her skal der oplyses følgende

v Fulde navn

v Tidligere lejer nr.

v Tidligere adresse (den som råderetssagen drejer sig om)

v Oplysning om registrerings- og kontonummer

v Legitimation, f.eks. billede af sundhedskort, vedhæftes mailen – cpr.nr. skal overstreges/dækkes over.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Beboerservice. 


Glostrup den 28. september 2021

________________________________________

 

Print sidenGlostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00