Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Lars Pastoft  Formand Hovedvejen  På valg 2025
Kurt A. Jensen Næstformand Gadager  På valg 2024
Susanne Petersen
Stadionkvarteret På valg 2025
Jesper Weidick
Stadionkvarteret  På valg 2025
Michael Justesen
Stadionkvarteret  På valg 2025
Heidi R. Brandt
Granskoven På valg 2024
Mette Jensen
Gadager På valg 2024
Annette N. Thomsen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Gert Jensen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Simon M. Christiansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2025
Claus Hansen Medarbejderrepræsentant På valg 2025
Camilla V. Damsgaard  
Allan Larsen

1. suppleant
2. suppleant                        
På valg 2024
På valg 2024

                                                     

Opdateret 05.01.2024


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30