Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Allan Larsen Formand Afd. 20  På valg 2023
Kurt Arve Jensen Næstformand Afd. 31 På valg 2022
Susanne Petersen
Afd. 9 På valg 2023
Jesper Weidick
Afd. 9  På valg 2023
Michael Justesen
Afd. 9 På valg 2023
Lars Pastoft
Afd. 8 På valg 2022
Mette Jensen
Afd. 31 På valg 2022
Annette N. Thomsen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Gert Jensen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Simon M. Christiansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2023
Søren Jensen  Medarbejderrepræsentant På valg 2023

  


                              

                                                     

Opdateret 25.05.2022


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Mandag - onsdag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 - 14.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 – 14.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Torsdag
Telefonisk henvendelse kl. 14.00 – 17.00
Personlig henvendelse kl. 14.00 - 17.00
- dog kun efter telefonisk aftale

Fredag
Telefonisk henvendelse kl. 10.00 – 13.00
Personlig henvendelse kl. 11.00 - 13.00
- dog kun efter telefonisk aftale