Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Læs indkaldelser og referater fra repræsentantskabsmøder og organisationsbestyrelsens møder ved et tryk her

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Lars Pastoft  Formand Hovedvejen  På valg 2025
Kurt A. Jensen Næstformand Gadager  På valg 2026
Susanne W. Petersen
Stadionkvarteret På valg 2025
Jesper Weidick
Stadionkvarteret  På valg 2025
Camilla V. Damsgaard
Ndr. Ringvej/Vestervej På valg 2025
Heidi R. Brandt
Granskoven På valg 2026
Christine Pedersen Gadager På valg 2026
Annette N. Thomsen
Kommunalt udpeget Ved kommunalvalg
Claus Hansen
Medarbejderrepræsentant På valg 2025
Bennie Spilker
1. suppleant På valg 2025
Allan Larsen 2. suppleant På valg 2025


1                    

                                                     

Opdateret 24.06.2024


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 10.00-12.00
Fredag 9.00-11.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00