Beretning 2010-11

På sit møde den 18. juni 2011 godkendte repræsentantskabet bestyrelsens beretning for perioden 2010 til 2011.

Se referatet fra repræsentantskabsmødet her.

Repræsentantskabet godkendte samtidig boligorganisationens regnskab for året 2010. Regnskabet er gengivet i hovedtal i beretningen.

Hvis du ønsker at læse beretningen kan du trykke her, og åbne den som en pdf-fil.

Print sidenGlostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30