Forvaltningsrevision 2012

Siden 1998 har Glostrup Boligselskab arbejdet systematisk og målrettet med kvalitets- og målsætningsarbejde.

Det er vores erfaring, at mål skaber fokus, og fokus skaber resultater. Årsrapportering om selskabets arbejde med forvaltningsrevision igennem en særskilt årsberetning har vist sig, som et godt værktøj til, at følge op på selskabets kvalitets- og målsætningsarbejde.

Årsrapporten for 2012 er nu godkendt af organisationesbestyrelsen, hvis du er interesseret kan du læse den her.


Opdateret 16-02-2017


Glostrup Boligselskab

Bryggergårdsvej 2B
2600 Glostrup

  (+45) 43 96 28 86
  gb@gb.dk

CVRnr. 65 12 32 15


Persondata

Telefon- og åbningstider

Beboerservice, Bryggergårdsvej 2 B

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00

Driftskontor, Stubben 5

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10.00-12.00

Personlig henvendelse
Mandag og onsdag 13.00-14.30

Driftskontor, Aktivitetshuset Paraplyen
Østre Lindeskov 251

Personlig henvendelse
Tirsdag og torsdag 13.00-14.30